Usługi firmy DLL Partners

Spis treści

Poczta Polska S.A.

“Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej”

Przedsiębiorstwo wielobranżowe “TEST” Kłoda W. i Olejnicka D. SPÓŁKA JAWNA

“Instalacja do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wraz z modernizacją systemu cieplnego S.S.R. ‘GRYFIA’ SA”

ASD Sp. z o.o.

Budowa sieci teleinformatycznej na terenie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO w budynku biurowym z salą audytoryjną - zadanie ‘KORPUS’”

KONGSKILDE POLSKA Sp. z o.o.

“Budowa sieci teleinformatycznej na terenie zakładów “Kongskilde Polska” w Kutnie”

ASD Sp. z o.o.

“Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Pomorzany wraz z gospodarką osadową w Szczecinie”

INEKO Sp. z o.o.

“Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka zmiana funkcji pawilonu 2B- Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ‘ZDROJE’”

INEKO Sp. z o.o.

“Budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów sanitarnych, zlokalizowanego na terenach przyszpitalnych, umożliwiającego przyjmowanie pacjentów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szczecinie”

INEKO Sp. z o.o.

“Remont budynku Specjalistycznej Przychodni Przyklinicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr1 PUM w Szczecinie, ul. Uni Lubelskiej 1”

INEKO Sp. z o.o.

“Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku ‘F’ na medyczne labolatorium diagnostyczne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr1 PUM w Szczecinie, ul. Uni Lubelskiej 1”

Oficjalny dystrybutor

EtherWAN

WIĘCEJ

Oficjalny dystrybutor

BELDEN

WIĘCEJ

NAJNOWSZY KATALOG
PRODUKTÓW

2015/2016

POBIERZ

OGÓLNE WARUNKI
SPRZEDAŻY I DOSTAW

DLL Partners

POBIERZ