Usługi firmy DLL Partners

Spis treści


  • Dalekosiężnych linii optotelekomunikacyjnych,
  • Sieci strukturalnej w budynkach, Wizja lokalna u klienta, obmiary, rozpoznanie potrzeb, wstępne propozycje, rozmowy, ustalenia,
  • Dobór urządzeń, technologii i rozwiązań zgodnie z obowiązującymi normami oraz pod kątem możliwości oraz oczekiwanej funkcjonalności. Elastyczność w wyborze rozwiązania z uwzględnieniem preferencji klienta,
  • Szczegółowe przedprojektowe analizy techniczno-ekonomiczne oraz założenia zadań inwestycyjnych planowanych przedsięwzięć teleinformatycznych pozwalające na dokładne szacowanie środków odpowiednich do realizacji planowanych przedsięwzięć w założonym terminie oraz oszacowania kosztów eksploatacyjnych,
  • Szczegółowe projekty techniczne struktur sieci lokalnych, miejskich i rozległych. Prace projektowe prowadzone są przy ścisłym współdziałaniu ze strony Klienta w zakresie identyfikacji potrzeb tak bieżących, jak i przyszłych.

Oficjalny dystrybutor

EtherWAN

WIĘCEJ

Oficjalny dystrybutor

BELDEN

WIĘCEJ

NAJNOWSZY KATALOG
PRODUKTÓW

2015/2016

POBIERZ

OGÓLNE WARUNKI
SPRZEDAŻY I DOSTAW

DLL Partners

POBIERZ