Usługi firmy DLL Partners

Spis treści • Dalekosiężnych linii optotelekomunikacyjnych,
 • Sieci strukturalnej w budynkach, Wizja lokalna u klienta, obmiary, rozpoznanie potrzeb, wstępne propozycje, rozmowy, ustalenia,
 • Dobór urządzeń, technologii i rozwiązań zgodnie z obowiązującymi normami oraz pod kątem możliwości oraz oczekiwanej funkcjonalności. Elastyczność w wyborze rozwiązania z uwzględnieniem preferencji klienta,
 • Szczegółowe przedprojektowe analizy techniczno-ekonomiczne oraz założenia zadań inwestycyjnych planowanych przedsięwzięć teleinformatycznych pozwalające na dokładne szacowanie środków odpowiednich do realizacji planowanych przedsięwzięć w założonym terminie oraz oszacowania kosztów eksploatacyjnych,
 • Szczegółowe projekty techniczne struktur sieci lokalnych, miejskich i rozległych. Prace projektowe prowadzone są przy ścisłym współdziałaniu ze strony Klienta w zakresie identyfikacji potrzeb tak bieżących, jak i przyszłych. • Montaż światłowodowych linii kablowych dla potrzeb telekomunikacji, teleinformatyki, telewizji kablowej i przemysłowej:
  • - kanałowe - instalacja kabli optotelekomunikacyjnych w istniejących kanalizacjach teletechnicznych lub innych,
  • - doziemne - budowa nowych podziemnych tras kablowych,
  • - napowietrzne - podwieszanie kabli do konstrukcji wsporczych typu: słupy telekomunikacyjne, słupy energetyczne wszystkich napięć, słupy trakcji kolejowej lub tramwajowej.
 • Montaż systemów sterowania i kontroli.
 • Kompleksowa kompletacja dostaw osprzętu do budowy sieci światłowodowych.
 • Montaż osprzętu światłowodowego:
  - montaż szaf kablowych,
  • - wnęk telefonicznych wraz z osprzętem (głowice kablowe),
  • - wykonywanie złączy przelotowych i odgałęźnych,
  • - wykonywanie spawów światłowodowych,
  • - wykonywanie zakończeń linii optycznych:
   • - pigtail',
   • - montaż złączy u klienta (hot-melt).
  • - montaż urządzeń traktu światłowodowego,
  • - montaż elementów traktu światłowodowego:
   • - mufy rozszyciowe,
   • - skrzynki zapasów,
   • - przełącznice światłowodowe.
 • Prowadzenie nadzorów budowlanych.
 • Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny na mocy odpowiednich umów. • Testowanie, pomiary i diagnostyka gotowych instalacji światłowodowych,
 • Kompleksowe pomiary linii optycznych z pełną dokumentacją,
 • Analiza wyników pomiarów w celu określenia poprawności ułożenia i montażu kabla (np. lokalizacja złączy, przypadkowych zagięć, pęknięć, pomiar długości optycznej),
 • Okresowe pomiary związane z eksploatacją linii światłowodowych,
 • Lokalizacja i usuwanie awarii i usterek linii optycznych,
 • Opracowanie optycznej dokumentacji pomiarowej.


Poczta Polska S.A.

“Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej”

Przedsiębiorstwo wielobranżowe “TEST” Kłoda W. i Olejnicka D. SPÓŁKA JAWNA

“Instalacja do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wraz z modernizacją systemu cieplnego S.S.R. ‘GRYFIA’ SA”

ASD Sp. z o.o.

Budowa sieci teleinformatycznej na terenie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO w budynku biurowym z salą audytoryjną - zadanie ‘KORPUS’”

KONGSKILDE POLSKA Sp. z o.o.

“Budowa sieci teleinformatycznej na terenie zakładów “Kongskilde Polska” w Kutnie”

ASD Sp. z o.o.

“Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Pomorzany wraz z gospodarką osadową w Szczecinie”

INEKO Sp. z o.o.

“Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka zmiana funkcji pawilonu 2B- Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ‘ZDROJE’”

INEKO Sp. z o.o.

“Budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów sanitarnych, zlokalizowanego na terenach przyszpitalnych, umożliwiającego przyjmowanie pacjentów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szczecinie”

INEKO Sp. z o.o.

“Remont budynku Specjalistycznej Przychodni Przyklinicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr1 PUM w Szczecinie, ul. Uni Lubelskiej 1”

INEKO Sp. z o.o.

“Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku ‘F’ na medyczne labolatorium diagnostyczne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr1 PUM w Szczecinie, ul. Uni Lubelskiej 1”


 

 

Oficjalny dystrybutor

EtherWAN

WIĘCEJ

Oficjalny dystrybutor

BELDEN

WIĘCEJ

NAJNOWSZY KATALOG
PRODUKTÓW

2015/2016

POBIERZ

OGÓLNE WARUNKI
SPRZEDAŻY I DOSTAW

DLL Partners

POBIERZ