FTTB Obowiązkowe

Z dniem 23 lutego 2013 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 22 listopada, poz. 1289).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie wprowadza obowiązek:

  • montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej – w nowo budowanych mieszkalnych budynkach wielorodzinnych, a także budynkach użyteczności publicznej służących celom związanym z oświatą i wychowaniem – zapewniającej w szczególności dostęp do szerokopasmowego internetu;
  • montażu – w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – instalacji umożliwiającej odbiór cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny i satelitarny;
  • zapewnienia w tych budynkach pomieszczeń (lub miejsc) na osprzęt i urządzenia instalacyjne do montażu instalacji telekomunikacyjnej; mają być one wyposażone w zasilanie elektryczne;
  • budowania instalacji telekomunikacyjnych umożliwiającej świadczenie usług przez różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych niezależnie od techniki dostępowej.

W treści rozporządzenia widnieje również zapis o wykorzystywaniu złącz światłowodowych jednomodowych typu SC/APC (§ 192f. 5). Przepis ten pozwoli na normalizację zakładanych złącz przez instalatorów.

 

Powyższa nowelizacja zmienia dotąd nieunormowany model okablowania (rozporządzenie nie wskazuje jednak na jego konkretną technikę). Operatorzy zamiast budować własną, będą korzystali z nowopowstałej infrastruktury na zasadzie open access (ang. otwarty dostęp).

 

Wkrótce więc, dzięki nowelizacji, znikną indywidualne anteny satelitarne, a każdy nowobudowany budynek wielorodzinny cieszyć się będzie nowoczesną siecią światłowodową.

 

Rozporządzenie MTBiGM zmieniające „Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” dostępne pod linkiem.

Oficjalny dystrybutor

EtherWAN

WIĘCEJ

Oficjalny dystrybutor

BELDEN

WIĘCEJ

NAJNOWSZY KATALOG
PRODUKTÓW

2015/2016

POBIERZ

OGÓLNE WARUNKI
SPRZEDAŻY I DOSTAW

DLL Partners

POBIERZ